KLCT, s.r.o.

IČ: 05755557, DIČ: CZ05755557

Produkty

 •  

  drcené kamenivo 

  0-8,0-4,4-8,8-16,16-32,32-63,63-120,60-90,120-150,
  0-32,0-63,0-120

 •  

  stabilizační zemina

 •  

  saturační vápence do cukrovarů

 •  

  zásypový písek

Kontakt

Vladimír Žižka

Vedoucí provozu

Alena Trusníková

Expedice/fakturace

Expediční doba

leden - únor  po-pá 7.00 – 15.00.

22.12.2023 - 2.1.2024 ZAVŘENO.


Dle potřeby zákazníka je možno po telefonické domluvě expediční dobu prodloužit nebo
expedovat v sobotu.

 

S ohledem na zvýšení a zajištění bezpečnosti práce, je odběr materiálu v malém množství ( maloodběratelé do 1 tuny – přívěsné vozíky, různé nádoby apod.)
možný pouze za dobrých světelných podmínek – denního světla. V měsíci říjen až březen nejdříve od 7.00 hod.


Projekt Úspory energie ve společnosti KLCT s. r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu s cílem úspory energie došlo k výměně pásového rypadla, sloužícího k dobývání materiálu - lomového kamene vápence, za nové zařízení.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011291. 

EU-OPPIK-MPO_w460.jpg

Projekt Úspory energie IV. výzva ve společnosti KLCT s. r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předkládaného projektu je výměna 2 ks strojů pro transport lomového materiálu za nové zařízení. Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Realizací projektu dojde k úsporám energie a dále ke snížení emisí škodlivých látek.

EU-OPPIK-MPO_w460.jpg

Elektromobilita ve společnosti KLCT s. r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zavést elektromobilitu silničních vozidel ve společnosti KLCT s.r.o.. Dojde k pořízení čtyř elektromobilů a dobíjecí stanice, která bude umístěna v rámci areálu společnosti a bude sloužit pro vlastní potřebu společnosti.

EU-OPPIK-MPO_w460.jpg

Elektromobilita ve společnosti KLCT s. r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ø název programu - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ø název projektu - Elektromobilita ve společnosti KLCT s.r.o.

Ø jméno žadatele – KLCT s.r.o.

Ø termín realizace - 27. 5. 2019 - 10. 8. 2020

Ø způsobilé výdaje - 1 974 720,68 Kč

Ø dotace - 1 481 040,51 Kč

Ø popis projektu - Cílem projektu bylo zavést elektromobilitu silničních vozidel ve společnosti KLCT s.r.o.

Ø závěry a výsledky - Došlo k pořízení čtyř elektromobilů a dobíjecí stanice, která byla umístěna v rámci areálu společnosti a slouží pro vlastní potřebu společnosti. Elektromobily jsou využívány zejména pro převoz vzorků produktu do laboratoře a ke konečným zákazníkům, propagace produktu.

EU-OPPIK-MPO_w460.jpg

Auto

autodetail

Druhotnsuroviny.jpg

Využití

Stavebnictví

 • vápenec pro výrobu maltových směsí
 • vápenec pro výrobu balených směsí
 • drcené kamenivo pro stavbu komunikací

Cukrovarnictví

 • saturační vápenec k čištění cukerných šťáv

Chemický průmysl

 • vápenec na výrobu chloridu vápenatého

Sklářský průmysl

 • mletý vápenec do sklářského kmenu

Zemědělství, lesnictví a krmné směsi

 • vápnění a neutralizace půd a krmné směsi