O pískovně

Společnost Kalcit s.r.o. provozuje Pískovnu Blansko Dolní Lhota. Pískovna se zabývá těžbou pískovců i jejich zpracováním. Součástí pískovny je úpravna a povrchový lom v Dolní Lhotě a povrchový lom ve Spešově.

Produkujeme písky pro:

 •  

  slévárenství (výroba forem a jader)

  výroba forem a jader

 •  

  betonářskou výrobu

  povrchy betonových výrobků - dlažby, obrubníky apod.

 •  

  povrchovou úpravu kovů

  tryskání

 •  

  filtrační zařízení vody

  bazény, koupaliště

 •  

  sportoviště

  zakládání a údržba trávníků, doskočiště apod.

Sortiment výrobků obsahuje dvě základní skupiny

písky prané

Prané písky jsou křemičité, tříděné vodní cestou do pěti základních zrnitostních frakcí.

písky kopané

Do písků kopaných patří neupravené dva druhy glaukonitických písků, zásypový písek a upravený (jednostupňovým drcením) křemičitý písek.

Kontakt

Petr Olšanský

ředitel pískovny

Vlastimil Skoták

nakládka

 •  420 721 635 254

Ivana Hráčková

expedice

 • 420 601 387 344

Ing. Alena Veselá

ekonomické oddělení

Expediční doba

Po - Pá: 6:00 - 14:30

Poslední nakládka 30 minut před koncem expediční doby.
Společnost Kalcit s.r.o. nabízí ze své produkce výrobky vhodné k budování a údržbě sportovišť. Jedná se o tři zrnitostní frakce přírodních křemenných písků vyrobených tříděním metodou vodního protiproudého třidiče.
Výrobky se používají ke zhotovení povrchů beach-volejbalových hřišť. Dále jsou vhodné pro zakládání trávníků golfových a fotbalových hřišť a k údržbě těchto trávníků jejich provzdušňováním. Na golfových hřištích jsou použitelné do bankrů.

Frakce:
0-1: jemný tříděný křemičitý písek vhodný na povrch beach-volejbalových kurtů, do bankrů golfových hřišť a trávníků golfových hřišť provzdušňováním.

Garanční hodnota
Vlastnost0-1
   

Střední zrno d50 (mm)0,33-0,39


Pravidelnost zrnění d75/d2540-60Vyplavitelné látky 0,02 mm (%)Max 1,5Informativní hodnota
Vlastnost0-1Obsah Fe2O3 (%)0,2Obsah SiO2 (%)98Vlhkost (%)8

Projekt Úspory energie III. výzva ve společnosti Kalcit s. r. o. -Dolní Lhota

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Cílem projektu je úspora energie díky výměně nehospodárné technologie sloužící k přesunu materiálu mezi jednotlivými technologickými pracovišti při těžbě materiálu, za technologii novou.

Výsledek obrázku pro logo evropské unie a ministerstva průmyslu a obchodu


Dotace

Ukládání inertních odpadů - skládky

V rámci rekultivace lomu Dolní Lhota firma Kalcit s.r.o. provozuje „Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu R10“. V tomto zařízení mohou právnické osoby na základě smluvního vztahu ukládat následující odpady:

Katalogové číslo

Název odpadu

Místo vzniku

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

těžba a úprava písku a kamene

01 04 09

Odpadní písek a jíl

10 12 01

Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

výroba stavebních hmot

10 12 08

Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování)

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

výkopové práce

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 01 01

Beton

demoliční práce

17 01 02

Cihla

17 01 03

Taška, keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)

třídění stavebních odpadů

20 02 02

Zemina a kameny

údržba zahrad a parků

Podmínky uložení odpadu

     Výše uvedené odpady musí vyhovět požadavkům na obsah škodlivin v odpadech a ekotoxikologickým testům dle příloh č.10 a  č.11 vyhlášky 294/2005 Sb. Dodavatel odpadu musí před zahájením dodávek doložit „základní popis odpadu“ dle přílohy č.1 odst. 2 vyhlášky 294/2005 Sb. a „protokol o zkoušce odpadu“ provedený akreditovanou laboratoří. Protokol musí obsahovat jasný závěr, že obsah škodlivin v sušině vyhovuje požadavkům dle přílohy č.10 vyhlášky 294/2005 Sb. tabulka č.10.1a ekotoxikologické testy vyhovují požadavkům dle přílohy č.10 vyhlášky 294/2005 Sb. tabulka 10.2 sloupec II. Dále musí odpad vyhovět požadavkům přílohy č.11. vyhlášky 294/2005 Sb. bod 2 písm. a),b),c). 

Provozní doba:        Po – Pá  6:00 – 14:30 (změna provozní doby vyhrazena).